Barion Pixel
Általános Szerződési Feltételek
A tetovaltasztalos.hu a Vályi Bence E.V. (Székhely: 3300 Eger, Hontalan utca 1. Adószáma: 49371604-2-30) (továbbiakban: „Tetovált Asztalos”) által közösen üzemeltetett, a tetovaltasztalos.hu oldalon magyarországi szállítási területen egyedi bútor készítési szolgáltatás megrendelésére szolgáló weboldal. A Tetovált Asztalos a +36 20 525 6878-as telefonszámon érhető el, a Tetovált Asztalos postacíme: 3300 Eger, Hontalan utca 1. Kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival a fenti elérhetőségeken, illetőleg az info@tetovaltasztalos.hu e-mail címen tud a Tetovált Asztalossal kapcsolatba lépni. A megkeresésekre igyekszik a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

A tetovaltasztalos.hu használatának megkezdésével Ön elfogadja, hogy a tetovaltasztalos.hu oldalon a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint érvényesen leadott megrendeléssel Ön a Tetovált Asztalos által forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó szerződéskötési ajánlatot tesz, amelynek a Tetovált Asztalos által történő visszaigazolásával Ön, mint a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó és a Tetovált Asztalos között 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) szerinti fogyasztói szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) jön létre a tetovaltasztalos.hu oldalon feltüntetett választék szerinti egyedi bútorok házhoz szállításra a tetovaltasztalos.hu oldalon meghatározott szállítási területekre.

A Szerződés a tetovaltasztalos.hu weboldal mint a Rendelet 4.§ 11. pontja szerint távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz segítségével, távollévők közötti szerződésként jön létre, azaz a kizárólag a Tetovált Asztalos által forgalmazott termékek érékesítésére, illetőleg házhoz szállítási szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer (weboldal) keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül.

Érvényes megrendelés a tetovaltasztalos.hu oldalon történt regisztrációt követően, vagy a fizetési oldalon a vásárlói adatok megadásával lehetséges. A regisztrációs folyamat során Ön a nevének, a tetovaltasztalos.hu oldalon meghatározott szállítási területen található rendelési címének, valamint e-mail címének és telefonszámának megadására köteles. Ön az adatainak a tetovaltasztalos.hu oldalon történő megadásával kifejezetten és egyértelműen hozzájárul az adatainak a Tetovált Asztalos által történő kezeléséhez, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pont szerinti ügyfélkapcsolat keretében történő adatkezelésnek minősül. Az adatgyűjtésre, adatkezelésre a Tetovált Asztalos kizárólag a Szerződések létrejöttének, illetőleg teljesítésének érdekében jogosult, a kiszállítás teljesítése és a Termékek árának beszedését bizonylatoló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Art. 45. § szerinti bizonylat (nyugta) kiadása érdekében az ahhoz szükséges mértékben. A Tetovált Asztalos az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül nem küld Önnek reklámanyagokat, adatait a Szerződések teljesítésétől eltérő célra nem használja fel, azokat harmadik személyek számára nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé.

A tetovaltasztalos.hu weboldal a Tetovált Asztalos tulajdonát képezi, a regisztráció során megadott adatok tárolása Magyarországon, a Tárhely.eu Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. / 1138 Budapest, Váci út 188.) szervertermében üzemeltetett szerveren kerülnek eltárolásra.

A regisztrációt követően a tetovaltasztalos.hu oldalon Önnek lehetősége van házhoz szállításhoz a kosár tartalmát a tetovaltasztalos.hu oldalon található részletes termékismertetők (továbbiakban: „Termékek”) alapján összeállítani, azon a rendelés alatt folyamatosan módosítani, és amikor végzett a kosár összeállításával, a kosár tartalmát véglegesíteni és a Tetovált Asztalos részére a tetovaltasztalos.hu oldalon keresztül elektronikusan elküldeni, és ezáltal a házhoz szállításra a Tetovált Asztalos részére ajánlatot tenni. A termékek az általános forgalmi adót is tartalmazó, az Ön által megrendelt termékek alapján ténylegesen fizetendő egységárakat tünteti fel. A Szerződés a Tetovált Asztalos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött visszaigazolással jön létre.

A tetovaltasztalos.hu oldalon a regisztrációt követően leadott megrendeléssel egyenértékű, szintén távollévők közötti fogyasztói szerződés jön létre. Telefonon történő rendelés leadására nincs lehetőség. 

A rendelés feladására a tetovaltasztalos.hu oldalon hétfőtől vasárnapig 00:00-24:00 óra között van lehetőség. A Szerződés alapján megrendelt termékek kiszállítására a Szerződés létrejöttét követő legfeljebb 15-20 munkanapon belül kerül sor az Ön által megadott, a tetovaltasztalos.hu oldalon meghatározott szállítási területen található szállítási címre. A Tetovált Asztalos kizárja a felelősségét a közúti forgalmi viszonyok következtében felmerült késedelmes teljesítésért.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. § szerinti, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának megfelelő kizárólag az Ön kérése esetén kerül kiállításra a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról, és kizárólag az Ön által megadott adatok alapján. Mint adatszolgáltató, az Ön kötelezettsége és felelőssége, hogy valós adatok kerüljenek megadásra. Az adatkezelés időbeli hatálya az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott 5 évig tart.

A fentiek szerint létrejött Szerződés teljesítése során a kapcsolattartás a +36 20 525 6878-as telefonszámon keresztül történik, a Tetovált Asztalos biztosítja, hogy Önt a hívásért az Ön előfizetése szerinti díjakat meghaladóan emelt díj nem terheli.

A Szerződés alapján a Tetovált Asztalos által teljesített szolgáltatás ellenértékének megfizetésére sor kerülhet a rendelés beküldésével egyidejűleg bankkártyás fizetéssel.

Tájékoztatjuk, hogy a Szerződés megkötését követően Ön a Szerződés teljesítésétől nem jogosult elállni, figyelemmel a Rendelet 29. § (1) d) pontjára.

A Tetovált Asztalos által értékesített termékek minőségért és a termékek kiszállításának szakszerűségéért szavatosságot vállal, azaz amennyiben az Ön által megadott, a tetovaltasztalos.hu oldalon meghatározott szállítási területen szállítási címen átvett termékek minőségével kapcsolatosan bármilyen minőségi kifogás merül fel, úgy Ön köteles ezen igényét a hiba felismerésétől számított legkorábbi időpontban a Tetovált Asztalos részére jelezni. A szavatossági igények érvényesítésére és kezelésére a Ptk. rendelkezései alkalmazandók, azzal, hogy a tetovaltasztalos.hu oldalon történő regisztráció megkezdésével Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Tetovált Asztalos a békéltető eljárás keretében kívánja a vitás kérdéseket megoldani, ennek sikertelensége esetén az Egri Járásbíróság  (https://egritorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/egri-jarasbirosag) kizárólagos illetékességét kötik ki a Felek.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Összesen: 0 Ft